pogoda

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony Zarządzeniem Nr 118/14 Burmistrza Nasielska z dnia 31 października 2014 roku jako dzień wolny od pracy w zamian za 1 listopada, czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela – na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
Powyższa decyzja została podjęta przez Burmistrza Nasielska w oparciu m.in. o informację, iż w dniu 10 listopada br. nieczynne będzie Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym również Filia w Nasielsku, w związku z czym nie byłoby możliwości pełnej obsługi osób załatwiających swoje sprawy w Filii Starostwa zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w dniu 10 listopada br. nie pracują również jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk mające swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W dniu 30 października br. odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Były to zarazem ostatnie obrady VI kadencji Samorządu Gminy Nasielsk, jak również czas podziękowań za wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pani Katarzyna Świderska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku podziękowała w swoim imieniu, jak również wszystkich Radnych za dotychczasową współpracę i obdarzenie zaufaniem mieszkańcom Gminy, władzom samorządowym Gminy Nasielsk, Powiatu Nowodworskiego i Województwa Mazowieckiego, pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk, sołtysom, księżom, służbom mundurowym i wszystkim, z którymi współpraca przyczyniała się do działania na rzecz dobra mieszkańców naszej Gminy.

Starosta Nowodworski przypomina, iż zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) z dniem 23 stycznia 2015r. utracą ważność następujące decyzje, wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r:
1. zezwolenie na zbieranie odpadów (art. 28),
2. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (art. 26)
3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 w zakresie zbierania i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Wzorem lat ubiegłych publikujemy mapkę z zakazami wjazdu, które będą obowiązywać w Nasielsku przy ulicach Żwirki i Wigury, Folwark i Cmentarna w dniach 1 i 2 listopada br. Jednocześnie na mapie znajdują się parkingi, z których będzie można skorzystać w dniu 1 listopada br. 

W dniu 29.10.2014 roku, miasto Nasielsk odwiedziła społeczność żydowska na czele z Panem Glenem Kurtz, inicjatorem przyjazdu do Nasielska. Razem z nim przybyli członkowie rodzin żydowskich, których przodkowie pochodzi z Nasielska. Ok. 50 osób przyjechało z różnych stron świata. Burmistrz Nasielska oficjalne przywitał gości na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Goście zwiedzali miasto z Panem Zdzisławem Suwińskim oraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzone są akcje sadzenia drzew oraz wiele innych działań pro ekologicznych. Hasło tegorocznej akcji to: „Nie siedź w domu, wyjdź i posadź drzewo”.
 

W dniu 28 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się szkolenie prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem szkolenia było przybliżenie rolnikom zmian jakie nastąpią w zasadach przyznawania Płatności Bezpośrednich na lata 2015 – 2020 oraz w zasadach wypełniania wniosków o przyznanie płatności. Będą to bardzo duże zmiany i w związku z tym na początku 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbędzie się ponownie szkolenie dotyczące tych tematów.

Z inicjatywy Pana Glenna Kurtza, którego dziadek – David Kurtz urodził się w Nasielsku w grudniu 1888 roku - narodził się pomysł stworzenia małej wystawy fotograficznej dotyczącej nasielskiej społeczności - polskiej i żydowskiej, która mieszkała w Nasielsku na przełomie XIX i XX wieku. W prace związane z wystawą i wizytą przedstawicieli społeczności żydowskiej, których przodkowie związani byli z Nasielskiem, włączyli się dr Stanisław Tyc oraz Zdzisław Suwiński. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 29 października br. o godzinie 15:00 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Ponadto wystawę będzie można oglądać od 30 października w godzinach 10:00- 16:00 w budynku Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk do uczestnictwa w Narodowym Święcie Niepodległości oraz 628. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska. Na załączonym plakacie znajduje się program w podziale na dni, tj. od 9 listopada do 11 listopada br.

Uroczystość pogrzebowa śp. Pana Waldemara Millera odbędzie się w środę o godzinie 13.00 w kościele pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

Projekt i wykonanie: