pogoda

W ramach szkolnego projektu „Kalendarz Zrozumienia” realizowanego przez Fundację aiDDia oraz działań Stowarzyszenia Europa i My odnośnie tegorocznej akcji „Masz Głos”    w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się dwa spotkania. Pierwsze, które zorganizowane zostało we wtorek dnia 25.10.2016r. miało charakter informacyjno-promocyjny. Uczestniczyło w nim 16 rodziców. Zebrani mieli okazję zapoznać się z celem szkolnego projektu (przeznaczenie całkowitego dochodu ze sprzedaży kalendarzy na budowę altany – miejsca do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rekreacji) oraz założeniami akcji „Masz Głos” (zwiększenie zaangażowania mieszkańców poprzez realizacje inicjatyw lokalnych).

Publikujemy ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku dotyczące konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

- pobierz ogłoszenie dyrektora SPZOZ w Nasielsku -

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 05.12.2016r. do godz. 07:30 dnia 06.11.2016r. oraz od godz. 07:30 dnia 06.12 do godz. 07:30 dnia 07.12.2016r.

 

-Pobierz prognozę pogody-

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 01.12.2016r. do godz. 07:30 dnia 02.11.2016r. oraz od godz. 07:30 dnia 02.12 do godz. 07:30 dnia 03.12.2016r.

 

-Pobierz prognozę pogody-

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
- ZPN.6845.5.3.2016.AS- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 673/2
- ZPN.7125.10.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2 przy ul. Młynarskiej 9 w Nasielsku
- ZPN.7125.9.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 7 przy ul. Sportowej 6 w Nasielsku
- ZPN.7125.8.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 13 przy ul. Starzyńskiego 4a w Nasielsku

Publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 informujące o możliwości wystąpienia silnych wiatrów, Ważność: od godz. 21:00 dnia 01.12.2016 do godz. 08:00 dnia 02.12.2016

 

 

Pobierz Ostrzeżenie 

Uprzejmie informuję, że X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk odbędzie się w dniu 12.12.2016r. (poniedziałek) o godz. 17. 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (sala konferencyjna).

Porządek spotkana:

  1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok.
  2. Wolne wnioski i zapytania.

 

Z poważaniem

Radosław Skrzynecki - Przewodniczący RDPP Gminy Nasielsk

W dniu 25 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nasielska nr 141/16, zmieniono zapisy Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Zarządzenie jest wynikiem prac Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”, która zebrała się w dniu 22 listopada br., w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozważenia przyznawania nagrody „Lew Nasielska” firmom z terenu gm. Nasielsk.

1. Komisja Budżetu i Finansów - 5 grudnia 2016 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00.
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 6 grudnia 2016 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00.
3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 7 grudnia 2016 r. tj. (środa) o godz. 13.00.
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 7 grudnia 2016 r. tj. (środa) o godz. 14.00.
5. Komisja Rolnictwa - 8 grudnia 2016 r. tj. (czwartek) o godz. 13.00.
6. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 8 grudnia 2016 r. tj. (czwartek) o godz. 14.00.
7. Komisja Budżetu i Finansów z Przewodniczącymi Komisji - 9 grudnia 2016 r. tj. (piątek) godz. 14.30.

Publikujemy wyniki XVIII Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2016r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”  `2016.

 

 

 

 

-Pobierz wyniki-

Projekt i wykonanie: