pogoda

W dniu 14 listopada 2014 r nastąpił końcowy odbiór zadania : „ Przebudowa mostu na rzece Nasielnej w miejscowości Nasielsk  w ciągu ulicy Podmiejskiej na terenie działek nr ewid. 631/1, 1001/1, 1001/2, 1128, 1830, 1899/2, 1899/3”.

Pani
Monika Nojbert
Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Domu
Pomocy Społecznej w Nasielsku

W związku z przypadającym na dzień 21 listopada br. „Dniem Pracownika Socjalnego” pragnę złożyć na Pani ręce i za Pani pośrednictwem wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracującym na terenie miasta i gminy Nasielsk szczere wyrazy uznania dla ich jakże niełatwej w dzisiejszych czasach pracy. Życzę również wiele radości i nieustannej satysfakcji z misji niesienia pomocy innym ludziom oraz zrozumienia i poszanowania wykonywanej przez nich pracy.

W Nowych i Starych Pieścirogach przy ulicy Kolejowej Urząd Miejski posądził nowe drzewka. Przy każdym drzewku umieszczono o po trzy drewniane paliki, które miały za zadanie stabilizować sadzonki. Na początku listopada przy większości drzewek palików już nie było. Jak się okazało zostały one skradzione przez mieszkańca Nowych Pieścirogów i pocięte na kanki do spalenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719), informujemy, że w dniu 24 listopada 2014 br. (poniedziałek), o godzinie 15.15 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbędą sie ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z zakresu ewakuacji. 

Publikujemy zestawienia wyników wyborów:

- do Rady Miejskiej w Nasielsku

- Burmistrza Nasielska

Zapraszamy do zapoznania się z protokołami z wyborów:

- do Rady Miejskiej w Nasielsku

- Burmistrza Nasielska

- do Rady Powiatu Nowodworskiego

Publikujemy wyniki XVI Nasielskiego Turnieju Brydżowego Par organizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 07.11.2014 roku oraz oraz czołową klasyfikację Grand Prix 2014.

 

-pobierz-wyniki

W dniu 9 listopada br. odbyła piesza wycieczka „Spacerkiem po Nasielsku z historią w tle”. Po wycieczce powstał komiks autorstwa Pana Łukasza Kraszkiewicza. Zapraszamy do obejrzenia.

- pobierz komiks - 

Informujemy, że rozlosowano grupy eliminacyjne Mistrzostw Świata w ampfutbolu. Reprezentacja Polski, w której występuje mieszkaniec naszej Gminy- Jakub Jasiulewicz rozegra swoje mecze z gospodarzami- Meksykiem, oraz Gruzją i Włochami.

-pobierz-Zestawienie grup MŚ

Informujemy, że Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi robotami mechanicznego podbicia torów nr 1 i nr 2 linii 009 Warszawa Wschodnia Osobowa- Gdańsk Główny zostanie zamknięty zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu przejazd kolejowy w Nowych Pieścirogach (Mogowo, ul. Srebrna i ul. Polna) w dniach 18/19 listopada oraz 19/20 listopada 2014 roku w godz. od 22.00 do godz. 5.00. W/w zamknięcie przejazdu kolejowego konieczne jest w celu podbicia torów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym przejeździe. 

Projekt i wykonanie: