pogoda

Radio Internetowe IRN1 grudnia br. (poniedziałek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2014-2018, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Postanowieniem Nr DWW 712-sesja-29/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2014-2018 w celu złożenia ślubowania zarówno przez radnych, jak i przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska. Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112).

W dniu 24 listopada 2014 r. przeprowadzone zostało ćwiczenie ratowniczo-gaśnicze i ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zgodnie z opracowanymi założeniami celem ćwiczenia było doskonalenie przez Burmistrza Nasielska jako kierownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku zachowania się i postępowania pracowników Urzędu w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (zagrożenia pożarowego lub innego zdarzenia) w budynku Urzędu we współdziałaniu z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, a także doskonalenia prowadzenia ewakuacji pracowników Urzędu i innych przebywających w budynku osób (interesantów, gości) w sytuacjach losowych.

Historia Gminy Nasielsk nieodparcie przeplata się z historią zbrojnego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. W czerwcu tego roku po raz pierwszy uczciliśmy w Popowie Borowym żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wchodzących w skład oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy zginęli w obławie w 1950 roku na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy ich nazwiska i pseudonimy: Władysław Grudziński ps. „Pilot”, Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, Czesław Wilski ps. „Brzoza” oraz Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”. Uroczystości upamiętnienia odbyły się przy krzyżu w Popowie Borowym (przy drodze do Jaskółowa) oraz w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Tym naszym lokalnym bohaterom należy się wieczna cześć i pamięć. Pamięć o ich ofierze powinna być przez nas kultywowana i przekazywana dalej, szczególnie młodemu pokoleniu.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR w Nasielsku zaprasza rolinków na szkolenie: Wymogi Wzajemnej Zgodności (CC). Omówione zostaną wymogi dotyczące wszystkich gospodarstw ubiegajacych się o dopłaty z UE. Szkolenie odbedzie się 03.12.2014 roku, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UM w nasielsku. Wykład przeprowadzi: Maria Brzezińska - MODR Warszawa.

W dniu 14 listopada 2014 r nastąpił końcowy odbiór zadania : „ Przebudowa mostu na rzece Nasielnej w miejscowości Nasielsk  w ciągu ulicy Podmiejskiej na terenie działek nr ewid. 631/1, 1001/1, 1001/2, 1128, 1830, 1899/2, 1899/3”.

Pani
Monika Nojbert
Dyrektor  Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku

W związku z przypadającym na dzień 21 listopada br. „Dniem Pracownika Socjalnego” pragnę złożyć na Pani ręce i za Pani pośrednictwem wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracującym na terenie miasta i gminy Nasielsk szczere wyrazy uznania dla ich jakże niełatwej w dzisiejszych czasach pracy. Życzę również wiele radości i nieustannej satysfakcji z misji niesienia pomocy innym ludziom oraz zrozumienia i poszanowania wykonywanej przez nich pracy.

W Nowych i Starych Pieścirogach przy ulicy Kolejowej Urząd Miejski posądził nowe drzewka. Przy każdym drzewku umieszczono o po trzy drewniane paliki, które miały za zadanie stabilizować sadzonki. Na początku listopada przy większości drzewek palików już nie było. Jak się okazało zostały one skradzione przez mieszkańca Nowych Pieścirogów i pocięte na kanki do spalenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719), informujemy, że w dniu 24 listopada 2014 br. (poniedziałek), o godzinie 15.15 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbędą sie ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z zakresu ewakuacji. 

Publikujemy zestawienia wyników wyborów:

- do Rady Miejskiej w Nasielsku

- Burmistrza Nasielska

Projekt i wykonanie: