pogoda

Radio Internetowe IRN24 kwietnia br. na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu z LI sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej: Sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Nasielsku wprowadził Nasielski Informacyjny System SMS (NISS). Jest to system, który umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do mieszkańców, którzy zapiszą się do ww. Systemu. Wszelkie informacje (m.in. jak się zapisać) dotyczące Systemu zostały zamieszczone w specjalnej zakładce – kliknij.

Szanowni Państwo!
AnkietaOd  lutego bieżącego roku opracowywana jest strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014-2020. Jest to ważny dokument określający najistotniejsze dla trwałego rozwoju Gminy kierunki działań samorządu i mieszkańców Gminy. Zgodnie ze współczesnymi standardami strategia powstaje w sposób uspołeczniony – będzie oparta na wynikach konsultacji ze społecznością Gminy.

Czytaj więcej: Ankieta na temat kierunków rozwoju Gminy Nasielsk

InformacjaNiniejszym informuję, iż w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony Zarządzeniem Nr 31/14 Burmistrza Nasielska z dnia 17 kwietnia 2014 roku jako dzień wolny od pracy w zamian za 3 maja, czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela – na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej: URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU NIECZYNNY W DNIU 2 MAJA 2014 ROKU

InformacjaNa prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku zamieszczamy informację dotyczącą realizacji w br. V Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

 

- pobiez plik -.pdf

Życzenia WielkanocneZwycięzca śmierci obdarza nas radością i nadaje sens naszemu postępowaniu. Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu pokoju, radości i przede wszystkim nadziei. Niech Bóg zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia, a radość ze Zmartwychwstania Pańskiego ciągle nam towarzyszy, promieniuje na trudy dnia codziennego i staje się źródłem prawdziwego szczęścia oraz prowadzi Nas wszystkich do zdrowia i dostatku.

Łączymy życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej. Wesołych Świąt !

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku
/-/ Katarzyna Świderska
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 32/14 Burmistrza Nasielska z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

Treść Zarządzenia - zarzadzenie_32-14pdf

załączniki:

  1. zarzadzenie_32-14_zal1.pdf
  2. zarzadzenie_32-14_zal2.pdf

Wizualizacja DworcaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ - zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2014 roku zostało wszczęte na wniosek Inwestora Polskich Kolei Państwowych S.A. ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, w imieniu którego działa Pełnomocnik  Joanna Zygmuntowicz Polskie Koleje Państwowe S.A. Departament Inwestycji ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Czytaj więcej: Obwieszczenie ZNP.6733. 2.1. 2014.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
1.    Komisja Budżetu i Finansów – 22 kwietnia 2014 r. tj.(wtorek) godz.14.00
2.    Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 23 kwietnia 2014r.  tj.(środa) godz.13.00
3.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego – 23 kwietnia 2014r. tj.(środa) godz. 14.00

Projekt i wykonanie: