pogoda

Publikujemy zaproszenie na szkolenie Mazowieckiego Ośrodka Doradctwa Rolniczego, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku, które odbędzie się 8 października br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Temat szkolenia: Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad Integracji Ochrony w woj. mazowieckim. Szczegóły na zaproszeniu. 

Pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby sposobami Finansowania Inwestycji Proekologicznych. Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego odbędą się także Targi ekologiczne.

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Krzyczki- Pieniążki.

Treść przetargu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo tutaj: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=310

W sobotę 30 sierpnia br. na boisku „Orlik” w Nasielsku gościliśmy zawodników grających w ampfutbol, reprezentujących jeden z dwóch w Polsce klubów dla piłkarzy po amputacjach dolnej kończyny (zawodnicy z pola) oraz po amputacjach kończyny górnej (bramkarze) – GKS Góra. Goście rozpoczęli od pokazowego treningu, który trwał blisko dwie godziny, by potem zmierzyć się z reprezentacją Gminy Nasielsk. Zanim jednak przystąpiono do sparingu, piłkarzy przywitał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, który podziękował za możliwość rozegrania meczu pokazowego przybliżającego zasady i ideę ampfutbolu. Trener GKS Góra Marcin Sielczak oraz założyciel klubu z Góry – Rafał Bieńkowski omówili zasady gry w ampfutbol, opowiedzieli o funkcjonowaniu takich klubów oraz reprezentacji, jak również o planach na przyszłość. Warto podkreślić, iż zawodnicy GKS-u to również reprezentanci Polski w ampfutbol.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy
Placówek Oświatowych z Gminy Nasielsk
Kochane Dzieci
Drodzy Rodzice i Opiekunowie


Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015 życzę Wam Drogie Dzieci, aby nadchodzące miesiące niosły ze sobą wiele radości  i zadowolenia. Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę aby rok ten stał się czasem spokojnej pracy i zadowolenia z postępów i osiągnięć wychowanków, a także by przyniósł wiele satysfakcji zawodowej.

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina o terminie zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informował 26 sierpnia br. na stronie urzędu o odbiorze azbestu do końca sierpnia w ilości ok. 40 ton. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na którym rozpatrzono drugi nasz  wniosek i przyznano dla Gminy Nasielsk dofinansowanie w kwocie o jaką gmina wnioskowała, czyli ponad sto tysięcy złotych (100 402,00zł.).Przyznane dwie dotacje na 2014 rok pozwolą na odebranie ogółem ok. 300 ton wyrobów zawierających azbest. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na odbiór, transport i utylizację oraz na demontaż z dachów, odbiór, transport i utylizację wyrobów  azbestowych (płyt eternitowych zawierających azbest) i przystąpimy jak najszybciej do realizacji zadania.

Burmistrz Nasielska informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk” projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w  Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój 203 – poniedziałki w godzinach 800 – 1800, w pozostałe dni – wtorek, środa czwartek i piątek w godzinach 800 – 1600) na okres 60 dni od dnia 1 września 2014 roku do dnia 30 października 2014 roku.

Informujemy, iż Urząd Miejski w Nasielsku zakupił „fotopułapkę”. Jest to mobilne urządzenie działające na zasadzie ukrytej kamery, które umożliwia rejestrację obrazu (materiał video, zdjęcia). Sprzęt został przekazany do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, którego pracownicy będą instalować go w newralgicznych punktach Gminy Nasielsk, które są notorycznie zaśmiecane. Dobra jakość obrazu daje możliwość i stwarza materiał do potencjalnych zgłoszeń na Policję w sytuacjach naruszających prawo.

Projekt i wykonanie: