pogoda

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353) zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2016r, na wniosek Gminy Nasielsk z/s ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, wydana została Decyzja Nr 107/2016, znak: ŚROW.6220.24.16.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Nasielsku” – ul. Żwirki i Wigury, Cmentarna, Lazurowa, Gwiaździsta, Folwark, Młynarska do Brzozowej, Kościelna, Św. Wojciecha, Kościuszki (droga gminna i wojewódzka) Mała, Składowa, Kozia, Ślepa, Tylna, Rynek (str. wschodnia, północna i południowa), Kilińskiego oraz przepompownia i sieć tłoczna od ul. Żwirki i Wigury do ul. Płońskiej.

W związku z otrzymanym pismem z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka składam gratulacje i życzę dalszych sukcesów, Panu Jackowi Sadowskiemu, zamieszkałemu w Krzyczkach– Żabiczkach, który uzyskał w roku 2015 wysokie miejsce w krajowych rankingach najlepszych hodowców bydła mlecznego. Jego osiągnięcia zostały zaprezentowane w biuletynie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w tab. 33, w której zestawione są stada według najwyższej przeciętnej wydajności kg tłuszczu + białka według ras i w tab. 30 w której zestawione są stada według najwyższej wydajności kg mleka według ras. Stado Pana Jacka Sadowskiego uplasowało się w obu tabelach na czwartym miejscu, w rasie simentalskiej. Gratulując Wspaniałemu Hodowcy pragnę wyrazić swoją radość i serdecznie podziękować za rozsławienie Gminy Nasielsk na ogólnokrajowym forum.
Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski
Chcesz się dowiedzieć jak wygląda nasza służba w OSP? Zobaczyć jakim sprzętem dysponujemy i używamy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych? Nic prostszego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki w dniach 1 i 3 maja (niedziela i wtorek) w godzinach 10-15. Zapraszamy rodziców z dziećmi, mieszkańców i sympatyków STRAŻY POŻARNEJ. Będzie można obejrzeć samochody bojowe, sprzętem jakim dysponuje OSP i usiąść za kierownicą wozu strażackiego. Mamy również specjalną atrakcję-amerykański samochód strażacki HUSH.
Serdecznie zapraszamy!
Druhowie OSP Nasielsk
W czwartek, 21 kwietnia 2016 r. na nasielskim Orliku odbył się gminny turniej piłkarski w mini piłkę nożną. Udział w zawodach wzięły następujące reprezentacje szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego i gospodarze z nasielskiej podstawówki. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do rozgrywek. Zwycięzca tego turnieju będzie reprezentował Gminę Nasielski na zawodach powiatowych. 

Niedzielne obchody „Wojciechowe” składały z dwóch części. Pierwsza z nich odbyła się w kościele parafialnym w Nasielsku, gdzie m.in. odegrane zostało widowisko historyczne przedstawiające Chrzest Polski. W rolę aktorów wcieliła się grupa rekonstruktorów „Sojusz Mazowiecki” wraz z ks. Grzegorzem Ostrowskim. W czasie uroczystości mogliśmy podziwiać również Chór Parafialny „Lira” oraz Orkiestrę Dętą z Nasielska. Druga część obchodów odbyła się na terenie parkowym za kościołem. Jarmark uroczyście otworzył Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku - ksiądz Tadeusz Pepłoński oraz w imieniu Biskupa Płockiego ksiądz infułat Aleksander Pasternakiewicz. 

28 kwietnia br. (czwartek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Grupa młodzieży, w tym wolontariusze działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku z gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku wraz Burmistrzem Nasielska uczestniczyła w dniu 21 kwietnia 2016 roku w meczu koszykówki pomiędzy Anwilem Włoclawek a Wilkami Morskimi Szczecin. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 94:63. Poniżej kilka zdjęć.

W ślad za pismem Kierownika Biura Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku P. Moniki Budzeń zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków dotyczących ubiegania się  o płatności bezpośrednie w roku 2016.
 
 

Zobacz Termin

 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 9 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego XXI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, dot. działki położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 176/16 - ZPN.6840.2.2.2016.AS. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od dnia 22.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
Projekt i wykonanie: