pogoda

Farmę Krzyczki odwiedziły dziś dwie klasy szóste ze SP w Nasielsku. Na miejscu dzieciom zostały rozdane worki, które otrzymaliśmy z Urzędu, Farma Krzyczki przekazała gumowe rękawiczki. Następnie grupa dzieci wraz z nauczycielami oraz pracownikami Farmy wyruszyła sprzątać okoliczne lasy. Po dwóch godzinach wszystkie worki zostały wypełnione po brzegi.

Radio Internetowe IRN30 kwietnia br. (czwartek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego X sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej.

5. rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Nasielska przeszła do historii. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. dr Wojsława Czupryńskiego – profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a po niej zgromadzeni przeszli na teren parkowy za kościołem na „Pikniku Rodzinny”. Piknik rozpoczął się od występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Nasielska, tuż po tym zebranych powitał Burmistrz Nasielska oraz Proboszcz Parafii – organizatorzy „Wojciechowego” święta.

Publikujemy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczący wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim, w tym i w powiecie nowodworskim. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2015r.

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, dot. działki nr 162/6, 162/7 i 162/8 położonych w obrębie Cieksyn- wykaz: ZPN.6840.2.1.2015. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 24 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

         BURMISTRZ                      
mgr Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 3 przy ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku- ZPN.7125.4.3.2015 Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 24 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

 

BURMISTRZ                      
mgr Bogdan Ruszkowski

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER z Cieksyna zaprasza mieszkańców Cieksyna na sprzątanie wsi. Sprzątanie odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 17.00. Szczegóły na plakacie.

Miło nam poinformować , że Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER zaczyna w Zakątku Rozmaitości w Cieksynie, cykl spotkań dla Seniorów pt."Praga na walizkach" . Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2015r , o godz. 17.00. Szczegóły na plakacie.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego świętowania Dnia Patrona Miasta Nasielsk - Świętego Wojciecha. Do uczestnictwa w imprezie w sposób szczególny zachęcamy wszystkich Wojciechów z terenu gminy Nasielsk. 26 kwietnia będą oni honorowymi uczestnikami Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz Burmistrza Nasielska.

Projekt i wykonanie: