pogoda

Nasielszczanin Karol Grubecki w podróży dookoła Polski dotarł do Mielna. Przez równy miesiąc wędrówki pokonał 1000 km. W chwili obecnej będzie podróżował na zachód wzdłuż wybrzeża Bałtyku. W planach ma odwiedzić Wolin. Następnie uda się na południe. Jak sam mówi „Raz boli lewa noga, raz prawa, lecz humor i pogoda dopisuje. Co prawda miałem problemy z przeziębieniem, ale wszystko już jest w porządku”. Będąc w Jastrzębiej Górze zdobył najbardziej wysunięty punkt Polski na północ.

Podczas „Dni Nasielska” miał miejsce mecz pomiędzy nasielskim „Żbikiem” a Wydziałem Sędziowskim CO ZPN. Żbik wygrał ten mecz 3-2. Podziękowania dla Burmistrza Nasielska i Prezesa ŻBIKA za zaproszenie na towarzyski mecz wystosował  Przewodniczący WS COOZPN Pan Dariusz Kownacki. Z podziękowaniem można zapoznać się za pośrednictwem strony Związku - http://www.ws.coozpn.pl/

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego „dwunastego" z dnia 26.06.2015 roku oraz Czołówka Kwalifikacji Grand Prix '2015.

-pobierz-

Na prośbę "SKR" w Nasielsku publikujemy zmieniony rozkład jazdy autobusów.

-pobierz-

W niedzielę 28 czerwca br. w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy 65 lat temu, w dniu 23 czerwca 1950 roku, polegli na tym terenie. Byli to:
•    plutonowy Władysław Grudziński ps. „Pilot”,
•    starszy strzelec Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”,
•    starszy strzelec Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw”,
•    starszy strzelec Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm), a także na podstawie art. 39 ust. 1 i w związku z art. 54 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze, sporządzanego na podstawie uchwały nr LVII/396/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego wNasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 214,w dniach poniedziałek od 8.00 do 18.00 oraz wtorek - piątek od 8.00 do 15.00,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku – www.umnasielsk.bip.org.pl

Publikujemy zbiorczy harmonogram akcji „Lato w mieście, lato na wsi”.

- pobierz - "Lato w mieście, lato na wsi"

25 czerwca br., podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów w Gminie Nasielsk. Najstarszy z sołtysów – Czesław Żołnierzak – Sołtys Sołectwa Chechnówka, odczytał tekst ślubowania. Najmłodszy z sołtysów – Krzysztof Krawczyk z miejscowości Borkowo, odczytał nazwiska wszystkich sołtysów, którzy złożyli ślubowanie.

Miło nam poinformować, iż w dniu 19 czerwca br., podczas uroczystości otwierającej tegoroczne Dni Nasielska połączonej z 25-leciem samorządu terytorialnego, gminę Nasielsk uhonorowano medalem pamiątkowym „PRO MASOVIA”.

Kino Niwa zaprasza don kina plenerowego. 17 lipca br. o godz. 21.00 (piątek) na parkingu, przy Kościele św. Wojciecha w Nasielsku będzie można zobaczyć jeden z najgłośniejszych filmów Charliego Chaplina pt.: „Brzdąc”. Będzie to seans z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu CZERWIE - niezależnej małopolskiej formacji prezentującej dźwięki z pogranicza popu, rocka, folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu.

Projekt i wykonanie: