pogoda

Nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku ul. Staszica 1 oraz pasjonaci rękodzieła artystycznego serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy Nasielsk na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, który odbędzie w budynku szkoły dnia 12 grudnia 2015 r. (sobota) od godz. 10.00 do 15.00.

24 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali kina „Niwa” w Nasielsku odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w Gminie Nasielsk. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z Burmistrzem Nasielska – Bogdanem Ruszkowskim. W debacie wzięli udział Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – podinsp. Przemysław Suchecki, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku – kom. Karol Stojak oraz Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski. Przedstawione zostały statystyki przestępczości na terenie Gminy Nasielsk w latach 2013-2014 oraz bieżącym roku. Uczestnicy debaty interesowali się sprawami m.in. bezpieczeństwa na drogach, przestępczości narkotykowej, działań podejmowanych dla dzieci i młodzieży.

W sobotę, dnia 21 listopada 2015r. w ramach Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My w związku z realizacją zadania ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór” pod hasłem „Dostępni radni” w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci pod hasłem „Czy dziecko to obywatel?” poprowadzone przez mgr Katarzynę Strzelecką (absolwentkę pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna) oraz spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla dorosłych dotyczące komunikacji społecznej w Gminie Nasielsk moderowane przez Elżbietę Wróblewską.

W sobotę 21 listopada w Hali Sportowej w Nasielsku rozegrano drugi turniej z okazji Święta Niepodległości. Zawody Tenisa Stołowego zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Polonez”. W imprezie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy. Przybyła liczna grupa zawodników, która została przydzielona do odpowiednich kategorii wiekowych. Grano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali animatorzy UKS „Polonez”. 

Na prośbę Stowarzyszenia "Dolina Wkry" informujemy, że w dniu 29 listopada br. w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbędzie się Andrzejkowy Koncert. Wstęp bezpłatny. 

 -pobierz_ zaproszenie-

19 listopada odbył się odbiór techniczny "Podwórka Nivea" w Nasielsku. Odbioru dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. W chwili obecnej trwają prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół placu prowadzone przez ZGKiM - wyrównanie terenu, nasadzenia roślinności, montaż ogrodzenia, instalacja monitoringu. Uroczyste otwarcie "Podwórka Nivea" nastąpi wiosną przyszłego roku.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz zgodnie z § 22 pkt 9 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zwołuję  na dzień 26 listopada 2015 roku (czwartek)  o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego XVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku następującym porządkiem posiedzenia:

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej:
1.Komisja Rolnictwa - 23 listopada 2015r. tj. (poniedziałek) godz.13.00
2.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 23 listopada 2015r. tj. (poniedziałek) godz. 14.00
3.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 24 listopada 2015r. tj. (wtorek) godz.14.00
4.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 25 listopada 2015r. tj. (środa) godz. 11.00
5.Komisja Budżetu i Finansów - 25 listopada 2015 r. tj.(środa) godz. 14.00
15 listopada 2015 roku w ramach Święta Niepodległości w hali sportowej w Nasielsku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców – rocznik 2005-2006. Zawody zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Polonez” w Nasielsku. Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn: UKS AS Glinojeck 1, UKS AS Glinojeck 2, Sokół Serock, Żbik Nasielsk i Sokół Nasielsk.

Publikujemy XVII Nasielskiego turnieju brydżowego par o Puchar Prezesa "Żbik" Nasielsk z dnia 6.11.2015 roku oraz czołówkę klasyfikacji Grand Prix' 2015.

-pobierz-wyniki

Projekt i wykonanie: