pogoda

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w miejscowości Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/67.

-pobierz_ogloszenie_ZPN.6840.5.2.2014-

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele reklamowe: dot. części budynku usytuowanego na działce nr 1354/11 w obrębie miasta Nasielska.

Poniżej zamieszczamy treść Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 22 października 2014 roku zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nasielska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Poniżej zamieszczamy treść Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nasielsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych oraz szkolenie dla składów Komisji odbędzie się w dniu 28 października br. (wtorek) o godz. 17.30 w sali kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12. Obecność obowiązkowa.

We środę 22 października br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się publiczne losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych do tych komisji przez komitety wyborcze. W efekcie przeprowadzonego losowania Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku Uchwałą Nr 10/14 z dnia 22 października 2014 roku dokonała powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w składach określonych w załączniku do tej uchwały.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej:

1.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego- 27 października 2014r. tj.(poniedziałek) godz.14.00
2.Komisja Rolnictwa- 28 października 2014r. tj.(wtorek) godz. 12.00
3.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- 28 października 2014r. tj.(wtorek) godz.13.00
4.Komisja Budżetu i Finansów- 29 października 2014r. tj. (środa) godz.14.00
5.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 30 października 2014r. tj.(czwartek) godz.13.30

Na prośbę "SKR" w Nasielsku publikujemy nowy rozkład jazdy autobusów

-pobierz-rozkład

Z inicjatywy Pana Glenna Kurtza, którego dziadek – David Kurtz urodził się w Nasielsku w grudniu 1888 roku - narodził się pomysł stworzenia małej wystawy fotograficznej dotyczącej nasielskiej społeczności - polskiej i żydowskiej, która mieszkała w Nasielsku na przełomie XIX i XX wieku. W prace związane z wystawą i wizytą przedstawicieli społeczności żydowskiej, których przodkowie związani byli z Nasielskiem, włączyli się dr Stanisław Tyc oraz Zdzisław Suwiński. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 29 października br. o godzinie 15:00 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Ponadto wystawę będzie można oglądać od 30 października w godzinach 10:00- 16:00 w budynku Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk do uczestnictwa w Narodowym Święcie Niepodległości oraz 628. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska. Na załączonym plakacie znajduje się program w podziale na dni, tj. od 9 listopada do 11 listopada br.

Projekt i wykonanie: