pogoda

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego „noworocznego" z dnia 02.01.2015 roku oraz wyniki turnieju "drugiego" z dnia 16.01.2015 roku.

-ponierz-wyniki turnieju

W dniu 26 stycznia 2015 roku odbyło się uroczyste włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. To już 3 jednostka OSP, która znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym na terenie gminy Nasielsk. Uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Decyzję o włączeniu jednostki do KSRG wręczył Prezesowi OSP Cieksyn, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim mł. bryg. Leszek Smuniewski.

Szukamy osoby, która zechce zaopiekować się ładnym, sympatycznym, przyjaźnie nastawionym, towarzyskim i dobrze ułożonym psem. Na pewno pies będzie wierny i wniesie do domu wiele radości. Informacje w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu: 23/ 69-33-101  lub  23/69-33-108

Niniejszym informuję, iż w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzonymi na dzień 15 marca 2015 roku, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnych zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 3/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku:

•    w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) – w godz. 12.00-16.00,
•    w dniu 2 lutego 2015 r. (poniedziałek) – w godz. 12.00-18.00,
•    w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) – w godz. 12.00-24.00.

Niniejszym informuję, iż na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku właściwej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzonych na dzień 15 marca 2015 roku, powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku:

1.    Katarzyna BAGIŃSKA – Przewodniczący,
2.    Katarzyna ZADROŻNA – Zastępca Przewodniczącego,
3.    Iwona BRZEZIŃSKA – Członek,

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1158/2- objętej KW Nr OS1U/00052902/8. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 1 osobę. Cena wywoławcza- 56 400,00 złotych. Cena uzyskana- 56 970,00 złotych + należny podatek VAT. Nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jolanta Szulińska.

W dniu 19 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 80/6, 81/6, 82/8, 82/9 i części działki 82/10 w miejscowości Siennica, gmina Nasielsk, dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów - zgodnie z Kartą  Informacyjną Przedsięwzięcia – odpadów gumowych w postaci zużytych opon.

Radio Internetowe IRN23 stycznia br. (piątek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 9 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zwołuję na dzień 23 stycznia 2015 roku (piątek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, VI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku odnośnie planowanej inwestycji polegającej na adaptacji istniejących obiektów budowlanych położonych na terenie miejscowości Siennica dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów(zużytych opon).
4.    Zamknięcie obrad.

Burmistrz Nasielska zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane przez Mazowiecką Izbę Rolną nt.: „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. Mazowieckim”.  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dniu 04 lutego 2015 roku. Zapisy pod numerem telefonu: 23/69 33 101.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

-pobierz-ogłoszenie o szkoleniu

Projekt i wykonanie: