pogoda

Radio Internetowe IRN28 sierpnia br. (czwartek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego LVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu z LIV i LV sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej: LVI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z naborem wniosków, na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, można korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą pod numerem telefonu 502 240 357 lub 23/ 69 18 855. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 19 sierpnia do 1 września 2014 roku.

-pobierz-harmonogram

Informujemy, że badania mammograficzne, które miały odbywać się w dniu dzisiejszym przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku, zostały przeniesione na ul. Sportowa 2, przy Przychodni Miejskiej w Nasielsku.
 

Informujemy ,że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz osoby chętne uczestniczyć w 94. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Odjazd autokaru z Nasielska o godz. 16.45, w sobotę - 23 sierpnia br. spod byłej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10, po drodze zabranie pocztu sztandarowego kolejarzy z przystanku autobusowego w Pieścirogach (przy Zespole Szkół Nr 2), powrót z Borkowa po zakończeniu uroczystości.

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na zadanie dotyczące odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych  w wyniku klęsk żywiołowych dla prywatnych właścicieli lasów. Wniosek o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej należy kierować do Starosty Nowodworskiego.

        Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

-pobierz_wniosek-

W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, informujemy, że rusza czwarta edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu "Równać Szanse 2014".

Czytaj więcej: Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Czytaj więcej: Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Publikujemy protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku o godz. 18:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, zarządzonej przez Burmistrza Nasielska obwieszczeniem z dnia 03 lipca 2014 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze stacją transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce oznaczonej nr geod. 21 w obrębie miejscowości Popowo Borowe, gmina Nasielsk.

-pobierz-protokół z rozprawy administracyjnej

Projekt i wykonanie: