pogoda

W związku z promocją projektu M@zowszanie, skierowanego do mieszkańców naszego województwa, udostepniamy informację o grze planszowej "Mazowszanie" i zachęcamy do udziału w związanym z nią konkursie. Na planszy do gry o Mazowszu znajdą się nazwy 24 miast, miasteczek i wsi z naszego regionu. Zwycięskie miejscowości zostaną wyłonione przez samych mieszkańców w głosowaniu, które trwa do 13 listopada na portalu www.mazowszanie.eu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk do uczestnictwa w Narodowym Święcie Niepodległości oraz 628. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska. Na załączonym plakacie znajduje się program w podziale na dni, tj. od 9 listopada do 11 listopada br.

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego „dwudziestego" z dnia 10.10.2014 roku oraz czołową klasyfikację Grand Prix 2014.

-pobierz-wyniki

Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 20 października 2014r.  losowania zostały przyznane następujące numery zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:
Numer 25 – Komitet Wyborczy Wyborców NOWY SAMORZĄD ,
Numer 26 – Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa,
Numer 27 – Komitet Wyborczy Wyborców Forum,
Numer 28 – Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna,
Numer 29 – Komitet Wyborczy Wyborców BERNARDA ROGALSKIEGO,
Numer 30 – Komitet Wyborczy Wyborców Zenona Daleckiego,
Numer 31 – Komitet Wyborczy Wyborców IZY KRASZEWSKIEJ,
Numer 32 – Komitet Wyborczy Wyborców Ewa Więckiewicz

ZAWIADOMIENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku zawiadamia, iż w dniu 20 października 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (I piętro, sala konferencyjna – nr 112) odbędzie się losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku, w związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku – zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).  
 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
/-/Katarzyna Bagińska

Wzorem lat ubiegłych publikujemy mapkę z zakazami wjazdu, które będą obowiązywać w Nasielsku przy ulicach Żwirki i Wigury, Folwark i Cmentarna w dniach 1 i 2 listopada br. Jednocześnie na mapie znajdują się parkingi, z których będzie można skorzystać w dniu 1 listopada br. 

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że 22 października rozpoczną się prace przy budowie sieci wodociągowej przy ulicy Dąbrówki w Nasielsku. Wykonane zostaną przyłącza do zabudowanych działek. Wykonawcą prac jest firma  Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie.

Z inicjatywy Pana Glenna Kurtza, którego dziadek – David Kurtz urodził się w Nasielsku w grudniu 1888 roku - narodził się pomysł stworzenia małej wystawy fotograficznej dotyczącej nasielskiej społeczności - polskiej i żydowskiej, która mieszkała w Nasielsku na przełomie XIX i XX wieku. W prace związane z wystawą i wizytą przedstawicieli społeczności żydowskiej, których przodkowie związani byli z Nasielskiem, włączyli się dr Stanisław Tyc oraz Zdzisław Suwiński. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 29 października br. o godzinie 15:00 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Ponadto wystawę będzie można oglądać od 30 października w godzinach 10:00- 16:00 w budynku Biblioteki.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783), Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku zawiadamia, iż w dniu 22 października 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (I piętro, gabinet Sekretarza Nasielska – pokój nr 105) odbędzie się publiczne losowanie w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.


Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku

/-/Katarzyna Bagińska

Projekt i wykonanie: