pogoda

Informujemy, że w zakładce System Gospodarki Odpadami znajduje się harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2015 roku.

 

                                                    Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Nasielska jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza oferty dotyczące realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 14 przywołanej ustawy złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Na prośbę "SKR" w Nasielsku publikujemy zmieniony rozkład jazdy autobusów.

-pobierz-rozkład

Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa. Grudzień to miesiąc podsumowań i porządkowania zaległych spraw, by w nowy rok wejść z czystym kontem i sumieniem. Dla każdego przedsiębiorcy grudzień to również okres, w którym trzeba poznać zmiany w przepisach podatkowych i zacząć dostosowywać organizację do nowych sposobów działania. W 2015 roku firma może zdziwić się, jeśli starym zwyczajem będzie chciała złożyć deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

Szanowni Państwo!

Od kilku lat w dniu 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w coraz większej liczbie miast Polski organizowany jest Orszak Trzech Króli. To impreza rodzinna będąca naturalnym przedłużeniem i teologicznym dopełnieniem uroczystości Bożego Narodzenia. W dniu 6 stycznia 2015 roku największe jasełka Europy – jak często określa się Orszak Trzech Króli – po raz pierwszy odbędą się w Nasielsku. Orszak Trzech Króli 2015 jest zachętą do „Kolędowania”. „Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia, pokazujmy tę radość światu, a przede wszystkim dzielmy się nią” – napisali pomysłodawcy marszu. Orszak Trzech Króli, największe uliczne jasełka, co roku nawiązuje do tradycyjnych scen odgrywanych od wieków w okresie bożonarodzeniowym, m.in. Świętej Rodziny w stajence, wędrówki Trzech Króli za Betlejemską Gwiazdą.

Radio Internetowe IRN15 grudnia br. (poniedziałek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 9 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego III sesję Rady Miejskiej w Nasielsku następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 136/14 Burmistrza Nasielska z dnia 10 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Nasielsku w dniach 24 grudnia br. (Wigilia) i 31 grudnia br. (Sylwester) będzie czynny w godzinach 8.00-13.00.

Projekt i wykonanie: