pogoda

W dniu 22 kwietnia br. w sali nasielskiego kina „Niwa” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Nasielsk dotyczące „Strategii rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014-2020”. Spotkanie prowadzili twórcy projektu Strategii – Pan Krzysztof Choromański i Pan Ireneusz Kamiński. W wyniku dyskusji poruszono słabe i mocne strony Gminy, niewykorzystany potencjał, co może ograniczać rozwój Gminy, co można zmienić w Gminie, jakie powinny być najważniejsze inwestycje oraz inne działania na rzecz rozwoju Gminy.

Czytaj więcej: Spotkanie w sprawie strategii

O istniejących oraz planowanych elektrowniach wiatrowych w gminie Nasielsk pisaliśmy już w lutym br. Od lutego sytuacja w tej sprawie nie uległa zmianie i do tutejszego organu nie wpłynął żaden nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W gminie Nasielsk jest pięć istniejących  elektrowni wiatrowych - cztery w Dębinkach oraz jedna na gruntach wsi Morgi – o mocy 2MW każda z tych pięciu. Planowanych jest dziewięć turbin wiatrowych: dwie w miejscowości Popowo Borowe – o mocy 2MW i 1,65MW, jedna elektrownia wiatrowa w miejscowości Studzianki – o mocy 2MW, jedna w miejscowości Miękoszyn – o mocy 2 MW oraz pięć w miejscowości Dębinki – trzy o mocy 2MW, jedna 1,8MW i jedna o mocy 0,8MW.
Jeżeli chodzi o planowane elektrownie wiatrowe uzgodnienia środowiskowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz uzgadniane na każdym etapie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, których uzgodnienia są dla organu wiążące.

Czytaj więcej: Ważne w sprawie elektrowni wiatrowych !

W ślad za pismem przesłanym do Burmistrza Nasielska przez Firmę TAXUS.UL Sp. z o.o. Warszawa, ul. Płomyka 56 A, informujemy, że w dniach od 22 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie gminy Nasielsk firma TAXUS.UL będzie prowadziła taksację terenową lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Opracowanie planów urządzenia lasów na lata 2015 – 2024 rok

InformacjaOchotnicza Straż Pożarna w Psucinie zaprasza na „DZIEŃ OTWARTYCH STRAŻNIC”. Po raz kolejny OSP Psucin otwiera swoją strażnicę dla mieszkańców Psucina oraz okolic. Będzie można zobaczyć m.in.:
•    wozy bojowe,
•    sprzęt ratownictwa technicznego,
•    sprzęt ratownictwa medycznego,
•    sprzęt ochrony dróg oddechowych,
•    osobiste wyposażenie strażaka.

Czytaj więcej: „DZIEŃ OTWARTYCH STRAŻNIC”

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku, jako pierwsi na liście, złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na dotację przeznaczoną na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, 15% muszą wnieść zainteresowani dotacją właściciele nieruchomości natomiast wniosek i całość dokumentacji przygotował Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja o jaką się ubiegamy z WFOŚ i GW wynosi 170 tysięcy, a całość zadania wynosi 200 tysięcy.

Czytaj więcej: Środki zewnętrzne na utylizację azbestu

W załączeniu publikujemy wykaz pozyskanych przez Gminę Nasielsk funduszy zewnętrznych w okresie 2008-2014.  

- pobierz wykaz –

BrydżPublikujemy wyniki turnieju brydżowego „ósmego” z dnia 4 kwietnia br. oraz czołową klasyfikację Grand Prix Nasielska 2014.

- pobierz -

 

 

 

Szanowni Państwo!
Wielokrotnie otrzymywaliśmy informacje z różnych źródeł, iż zasadnym rozwiązaniem byłoby wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden dzień w tygodniu, aby umożliwić dotarcie do Urzędu osobom, które pracują np. do godziny 16.00 w Nasielsku i najbliższych okolicach, ale przede wszystkim na terenie aglomeracji warszawskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Nasielsk i osób spoza terenu Gminy podjąłem decyzję, iż od dnia 5 maja br. Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w każdy roboczy poniedziałek w godz. 8.00-18.00. Organizacja pracy Urzędu w tym dniu będzie polegała na tym, iż podstawowymi ośmioma godzinami pracy Urzędu będą godziny 8.00-16.00, natomiast każdy wydział Urzędu jest zobowiązany do zapewnienia możliwości przyjmowania interesantów, składania dokumentów i udzielania informacji dodatkowo w godz. 16.00-18.00.

Czytaj więcej: WYDŁUŻAMY GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godz. 17.30 w sali kina „Niwa” w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 12. Tematem spotkania będą prace nad projektem dokumentu pn. „Strategia rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014-2020”.
W spotkaniu weźmie udział twórca projektu Strategii – Pan Krzysztof Choromański. Moderatorem spotkania będzie Pan Ireneusz Kamiński.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie

Radio Internetowe IRN24 kwietnia br. na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - WinampZapraszamy serdecznie.

Projekt i wykonanie: