pogoda

Publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 dotyczące upału, ważność: od 2016-08-27 14:00 do 2016-08-29 18:00

 

Pobierz ostrzeżenie Meteo

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Starosty Nowodworskiego odbyło się spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Podczas spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał Apel Głównego Lekarza Weterynarii, który zamieszczamy poniżej. ASF jest chorobą niegroźną dla człowieka, ale bardzo groźną chorobą dla świń oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

-pobierz-Apel Głownego Lekarza Weterynarii

 
Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” realizując projekt „Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, zorganizowała dla 10 osobowej grupy seniorów/ek i młodzieży 5 dniowe szkolenie w Pomiechówku (hotel Magnolia) w dniach od 05.08.2016 do 09.08.2016r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję na dzień 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” wspólnie z MOPS w Nasielsku zorganizowała wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie do Poronina w dn. 24.07.2016 -04.08.2016 roku. W kolonii wzięło udział 88 uczestników. 80 kolonistów sfinansował Urząd Miejski w Nasielsku, zaś uczestników kolonii kwalifikował MOPS. Były to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych programem profilaktyki uzależnień. 8-mioro uczestników kolonii było pełnopłatnych i wyjechało z wpłat dokonanych przez rodziców na konto Fundacji.

Burmistrz Nasielska informuje. że  w związku z budową drogi łączącej ul. Kościuszki i ul. POW. w Nasielsku, nie będzie możliwy dojazd do Szkoły Podstawowej im.  Stefana   Starzyńskiego w Nasielsku.   Planowany termin zakończenia  prac -  około miesiąca.  Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.   

Sobota 20 sierpnia 2016 r. godz. 17.00. W tym właśnie momencie rozpoczęły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 96. rocznicy „Bitwy nad Wkrą”. Od wielu lat właśnie w sobotę po 15 sierpnia czcimy polskich bohaterów z 5. Armii gen Władysława Sikorskiego, którzy w sierpniowych dniach 1920 roku nad Wkrą, pod Borkowem i Cieksynem, zatrzymali bolszewicki manewr oskrzydlenia Warszawy. Na nasze rocznicowe obchody przybyli w tym roku m.in. kontradmirał Mirosław Mordel – Inspektor Marynarki Wojennej i przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Janusz Jurczuk – przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Mariusz Majerski – przedstawiciel Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Krzysztof Kseń – przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Warszawa, pułkownik Adam Przygoda – Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, ksiądz major Kryspin Rak – delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Pani Ewa Sztejnert – asystent Posła na Sejm RP Pani Anity Czerwińskiej, Pan Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski. 

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
1.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu- 25 sierpnia 2016 r. tj. (czwartek) o godz. 14.00
2.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- 26 sierpnia 2016 r. tj. (piątek) o godz. 14.00
3.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego- 29 sierpnia 2016 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.00
4.Komisja Budżetu i Finansów- 29 sierpnia 2016 r. tj. (poniedziałek) godz. 15.00
 

 Poniżej publikujemy prognozę pogody dla Wojewódzctwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 22.08.2016 do godz. 07:30 dnia 24.08.2016

 

Pobierz prognozę pogody

Projekt i wykonanie: