pogoda

Harmonogram przyjmowania zeznań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Zeznania przyjmowane będą w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 112).

1.    17.03.2014r. (poniedziałek)    8:00-10:00
2.    24.03.2014r. (poniedziałek)    8.00-10.00
3.    31.03.2014r. (poniedziałek)    8.00-10.00

4.    02.04.2014r. (środa)    8.00-10.00
5.    07.04.2014r. (poniedziałek)    8.00-10.00
6.    09.04.2014r. (środa)    8.00-10.00
7.    14.04.2014r. (poniedziałek)    8.00-10,00
8.    16.04.2014r. (środa)    8.00-10.00
9.    23.04.2014r. (środa)    8.00-10.00
10.  28.04.2014r.(poniedziałek)    8.00-10.00
11.  30.04.2014r.(środa)    8.00-10.00

UWAGA:
W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu 2014r. Z uwzględnieniem możliwości zapewnienia obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Projekt i wykonanie: