pogoda

Przypominamy, ze na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43 gmina utworzyła  dla Państwa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK jest czynny w dni robocze (od wtorku do piątku)  w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.

PSZOK przyjmuje następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin), zużyte opony, zużyte baterie, akumulatory, ogniwai baterie galwaniczne, odpady budowlane i poremontowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne).Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości np.:- odpadów zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3,- opon w ilości ponad 5 sztuknastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK.Odpady poremontowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczącycho samodzielnym wykonaniu remontu - zgodnie z obowiązującym prawem firma wykonująca remont winna zutylizować wytworzone podczas remontu odpady na własny koszt.Zapraszamy do korzystania z punktu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt i wykonanie: