brydPublikujemy wyniki turnieju „ósmego”, 07.04.2017 r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017.

 

 

 

 

pdf - Pobierz wyniki turnieju -

brydPublikujemy wyniki turnieju „siódmego”, 24.03.2017 r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017.

 

 

 

 

-Pobierz - Wyniki turnieju brydżowego

PLAKAT MECZOWY ŻBIK 2017Zapraszamy do udziału w Meczu MLKS "ŻBIK" Nasielsk - Boruta Kuczbork w dniu 1 kwietnia 2017r.

 

ulotka rocznik 11 12Na prośbę MLKS ŻBIK Nasielsk, zamieszczamy informację dotyczącą naboru rocznika 2011/2012 oraz terminarz meczy.

pdf-pobierz_terminarz-

Turniej dwojekUKS Polonez Nasielsk zaprasza na "Turniej Dwójek Siatkarskich". Turniej odbędzie się 23 kwietnia br. Poniżej zamieszczamy plakat oraz informacje dotyczące zawodów. Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i Uchwały Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.