BOU06 50Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ciężkiej, lecz jakże niezbędnej pracy na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, zdrowia i wszelkiej pomyślności. By pomoc drugiemu człowiekowi była prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję, oraz by zawsze budziła szacunek i uznanie, szczególnie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków .


Z wyrazami szacunku 

        Burmistrz Nasielska  Bogdan Ruszkowski 

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

    Jerzy Lubieniecki


           

informacja1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  27 listopada 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.30
2. Komisja Rolnictwa  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 13.00
5. Komisja Budżetu i Finansów  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony dnia 10 listopada 2017 r., przez firmę HYDROCHEM Spółka z o.o., z/s ul. Górna 1, 26-803 Promna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku, wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

pdf  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania
 pdf  Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

logo kss zywa zielenNa prośbę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą konkursu pn."Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

word-pobierz_informację-

informacjaNa prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w dniu 22 listopada br. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:30 – 12:30. Brak wody odczują wszyscy Odbiorcy zasilani ze Stacji Uzdatniania Wody SUW Cieksyn. Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Nasielsk listopad 2017Informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych, refundowanych kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.Mammografia to kilkuminutowe badanie rentgenowskie pozwalające na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, co znacznie zwiększa szansę wyleczenia. Bezpłatne badanie mammograficzne odbędzie się  28 listopada przy Przychodni  Zdrowia (ul. Sportowa) w Nasielsku. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie (80 zł).

Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu oraz PESEL.

Kalendarzowy quiz ogloszenie 2017Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, informujemy o konkursie pod nazwą Kalendarzowy Quiz związanym z realizacją Strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia br. Szczegółowe informacje o konkursie na załączonym plakacie. Więcej na www.zielonemostynarwi.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału.

medale nasielskUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2018 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. Nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska