Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc  na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

informacjaW ślad za informacją ze strony ARiMR informujemy o pomocy dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r. Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.   Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Poniżej więcej informacji do pobrania.

 

pdf - Pobierz informacje na temat składania wniosków o pomoc dla poszkodowanych Rolników -

 

 

Miejsca dopuszczone do kąpieli

Poniżej zamieszczamy komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim  w sprawie miejsc dopuszczonych do kąpieli.

pdf  Komunikat Nr 3
 pdf Komunikat Nr 4

Wszystkich chętnych zapraszamy na "Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej", które odbędą się w niedzielę 27 sierpnia na lotnisku w Sierakowie k. Przasnysza.

dożynki

W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników z życzeniami z okazji Święta Plonów.

 

pdf  List - Święto Plonów