W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Klonowej w Nasielsku, śmieciarka nie ma możliwości dojazdu do ul. Kasztanowej. Prosimy  mieszkańców ul. Kasztanowej o wystawienie odpadów w takie miejsce, do którego śmieciarka będzie mogła dojechać.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Roliczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z poniesionymi przez rolników stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 roku.

list do rolnikow

 

 

Konkursy ekologiczne organizowane w roku bieżącym tj. konkursy na: "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk", "Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk" oraz "Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk" miały na celu m.in.: propagowanie działań ekologicznych, uwrażliwianie na dbałość o środowisko naturalne oraz inspirowanie aktywności mieszkańców Gminy Nasielsk w zakresie dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania.

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w  dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina Nasielsk wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnierzy Niezłomnych” w Popowie Borowym” w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację w wysokości 10 500,00 zł.

tablica

Informujemy, że barszcze kaukaskie tj. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, są to rośliny bardzo niebezpieczne, gdyż zawierają parzące substancje!  W latach 50. ub. wieku rośliny zostały wprowadzone do uprawy jako rośliny pastewne w krajach bloku wschodniego. Naukowcy liczyli, że gigantyczny krzew będzie wydajną paszą dla zwierząt hodowlanych. Szybko okazało się, że barszcz nazywany „zemstą Stalina” powoduje poważne poparzenia. Sok kaukaskich barszczy zawiera związki chemiczne (psoraleny), które pod wpływem  promieniowania słonecznego (UVA) może powodować zmiany skórne przypominające oparzenia (wysypki, zaczerwienienia, opuchlizna, owrzodzenia itp.), a także obrażenia układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny.  Należy unikać kontaktu z ta rośliną, a jeśli nie ma innej drogi - chronić skórę (założyć strój syntetyczny, okulary, rękawice). Gdyby mimo środków ostrożności doszło do kontaktu ze złośliwym barszczem, trzeba szybko przemyć skórę wodą i mydłem i przez co najmniej dwie doby unikać słońca.  Usunięcie roślin rosnących na prywatnych posesjach spoczywa na właścicielu nieruchomości. Rośliny należy usuwać w odpowiednim ubiorze ochronnym przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i zachowaniu należytej uwagi. Barszcze kaukaskie często mylone są z zupełnie niegroźnymi, a podobnymi roślinami.

Osoby, które nigdy nie widziały kaukaskich barszczy często mylą je z innymi roślinami, takimi jak: łopian - Arctium L., podbiał pospolity – Tussilago farfara, arcydzięgiel litwor Angelica archangelica, dzięgiel leśny Angelica sylvestris, czy też rodzimym barszczem zwyczajnym Heracleum sphondylium.

Więcej informacji na temat barszczu Sosnowskiego na stronie: http://barszcz.edu.pl/

pdf  Broszura - Barszcz Sosnowskiego
 pdf  Ulotka - Barszcz Sosnowskiego

Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego:

http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf