W związku z odwołaniami jakie wpływają do tut. organu od decyzji Burmistrza Nasielska w sprawie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tychże nieruchomości nie zostanie złożona bądź deklaracja będzie złożona niezgodnie z wymogami uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymuje w mocy decyzje Burmistrza Nasielska. 


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nasielsku informuje, że odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak: sznurki i siatki od bel, folie od bel i innych sianokiszonek, worki i inne opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe i z  innych sprzętów rolniczych nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą odbierane zarówno z odpadami zmieszanymi jak i selektywnie zbieranymi. Pragniemy poinformować, że jakakolwiek ilość tego rodzaju odpadów w pojemnikach lub workach skutkowała będzie brakiem odbioru odpadów  do czasu usunięcia odpadów rolniczych.

Wszystkie wymienione powyżej odpady powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia http://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/565-odpady-problematyczne.


Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów  i  przekazywać je po wypełnieniu minimum 80% pojemności. Butelki plastikowe należy zgniatać, a korki odkręcać (korki plastikowe można pozostawiać np. w siedzibie urzędu (pojemnik przy drzwiach wejściowych.


4 lipca 2017 roku w siedzibie MODR w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji konkursu „AGROLIGA 2017”. W wyniku dyskusji podsumowującej lustrację gospodarstw i firm, oraz przeprowadzonego głosowania, w kategorii „Rolnik”: mistrzami województwa mazowieckiego zostali Państwo:

HANNA I KRZYSZTOF KOWALSCY – którzy prowadzą wielokierunkowe gospodarstwo rolne w Winnikach – produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym rasy złotnicka biała oraz produkcja roślinna – m.in. tłoczenie innowacyjną metodą oleju lnianego oraz prowadzenie działalności zagrody edukacyjnej – gmina Nasielsk, Winniki, powiat nowodworski.


Burmistrz Nasielska składa serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów.

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Nowodworskiego ogniska choroby Zgnilca Amerykańskiego Pszczół przekazujemy Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego. Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

 

pdfRozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r.

Miejsca dopuszczone do kąpieli

Poniżej zamieszczamy komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim  w sprawie miejsc dopuszczonych do kąpieli.

 

pdf  Komunikat Nr 1
 pdf Komunikat Nr 2