Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2017 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 31.537,73 zł netto. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.103,22 zł netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości 142,326 Mg.

 

azbest 2017

                                                                             

Od lipca trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Marszałka województwa mazowieckiego dotyczące uchwały antysmogowej.

Co podjęcie uchwały oznacza dla użytkowników kotłów?

Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy) będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Odnośnie jakości paliw stałych dopuszczonych do stosowania planuje się zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwały wprowadza rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.

Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Uchwała nie wprowadza okresów obowiązywania ograniczeń i zakazów – mają one obowiązywać przez cały rok.

 

 

Źródło: https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3859,ruszaja-konsultacje-uchwaly-antysmogowej.html

Milo nam poinformować, ze w dniu 26 września br. w gospodarstwie Pana Tomasza Rasińskiego w Mogowie, w którym prowadzona jest produkcja żywca wołowego w systemie QMP odbyło się pokazowe spotkanie organizowane prze Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, którego Pan Rasiński jest wiceprezesem.

Na spotkaniu obecni byli eksperci Doradztwa Terenowego (osoby wyszkolone i będący pod opieką PZPBM oraz CDR w Brwinowie) oraz Eksperci PZPBM. Doradcy zachęcali rolników do współpracy oraz przedstawiali zakres niesionej pomocy. Podczas spotkania poruszany był m.in.  temat rozliczeń sprzedawanego żywca: na WBC oraz na wagę żywą.  Eksperci w tej dziedzinie wyjaśniali jaki sposób rozliczenia jest najbardziej dochodowy dla rolników.

Poruszona została także kwestia osiągania wyższych dochodów dzięki produkcji żywca wołowego w ramach systemów jakości. Eksperci z PZPBM oraz obecni na spotkaniu rolnicy z innych gmin mający wieloletnie doświadczenie z Systemem QMP dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat systemu. Tomasz Rosiński chętnie oprowadził obecnych po swoim obejściu oraz odpowiadał na wszelkie pytania związane z utrzymaniem, żywieniem oraz sprzedażą opasów.

W spotkaniu udział wziął również  Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski, Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak,  Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Maciej Wierzchoń oraz rolnicy z Gminy Nasielsk specjalizujący się w produkcji bydła mięsnego.

 

 

IMG 20170926 110429

IMG 20170926 111758

IMG 20170926 114351

Odpady problematyczne

W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów utworzonych dla działkowiczów trafiają odpady problematyczne czy niebezpieczne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać podajemy firmę, która odbiera odpłatnie każdy rodzaj odpadu.

sprzatanie swiataTradycyjnie w trzeci weekend września w dniach 15 - 17 września odbędzie się 24 edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tegorocznej akcji jest przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki. Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
     W sprawach akcji "Sprzątania Świata" można kontaktować się z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel. 23/ 69-33-101). Zapraszamy chętnych do udziału, kampania skierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Jak zawsze zapraszamy do udziału w akcji szkoły, sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne. Przystępującym do akcji zapewniamy rękawiczki, worki na odpady (do odbioru w pok. 206, II piętro)  oraz  odbiór zgromadzonych odpadów. Przy okazji przypominamy zasady segregacji.

                                                                Wydział  Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich